Cấu hình máy tính tối thiểu cài Revit

Cấu hình máy tối thiểu cho Revit 2017.