Category: B.I.M

BIM & LEAN CONSTRUCTION 0

BIM & Lean Construction

BIM & LEAN CONSTRUCTION Lean Construction (xây dựng tinh gọn) là một cách tiếp cận mang tính sáng tạo để quản lý, theo nguyên tắc thành công của hệ thống sản xuất Toyota, áp...

0

Cốt thép trong Revit

Việc áp dụng Revit không chi đối với các công trình dân dụng công nghiệp, nó còn được áp dụng rộng rãi cho các cấu kiện đúc sẵn, công trình cầu, hầm…