15 yêu cầu cho file mẫu Revit

15 YÊU CẦU CHO FILE MẪU REVIT

Khi chúng ta bắt đầu xây dựng dự án với phần mềm Autodesk Revit, các file mẫu cần phải được thiết lập từ trước, thậm chí những file này sẽ phù hợp với từng kiểu dự án khác nhau.

template revit file

Tác giả xin liệt kê 15 yêu cầu cho file mẫu revit cần phải làm khi chúng ta bắt đầu triển khai dự án với BIM:

 1. Thiết lập các Dimension Styles
 2. Thiết lập các Annotation Styles
 3. Tạo các khung nhìn chi tiết mẫu Drafting Views
 4. Tạo các kiểu Family hệ thống, các Components
 5. Fonts, Project Parameters, Shared Parameters
 6. Các thiết lập Import/Export settings
 7. Legends trình bày các phần ký hiệu, ghi chú chung
 8. Line styles, Line weights, Line patterns
 9. Hiệu chỉnh Object Style
 10. Tạo lập các Phasings
 11. Tổ chức trình duyệt dự án Project Browser
 12. Tạo sẵn các bảng thống kê Schedules
 13. Thiết lập các kiểu khung tên A4,A3… cho đơn vị
 14. Xây dựng hệ thống các ghi chú Tags
 15. Tạo đầy đủ các khung nhìn mẫu (View Templates)

Khi hoàn thiện các công việc trên, file mẫu Revit sẽ giúp chúng ta triển khai dự án một cách hiệu quả hơn. Đồng thời file mẫu Revit sẽ luôn được cập nhật, chỉnh sửa thông qua các dự án thực tế khi triển khai theo công nghệ BIM.

congnghebim.vn

News for BIM Technology in Civil Engineering

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *